Leczenie startych zębów

Czym jest bruksizm?

Starcie zębów to powszechny problem, który dotyka znacznej części naszej populacji. Przyczyn ścierania zębów może być wiele, a wychwycenie tej właściwej jest bardzo istotne dla zaplanowania adekwatnego leczenia. Leczenie Pacjentów dotkniętych problemem ścierania zębów jest zwykle zespołowe i koordynowane przez takich specjalistów jak ortodonta, protetyk oraz fizjoterapeuta stomatologiczny.

Jakie są najczęstsze przyczyny ścierania zębów?

Starciem zębów nazywamy powolną utratę tkanek twardych zębów, w miejscu kontaktu z zębem przeciwstawnym, nieproporcjonalną do wieku Pacjenta.

Etiologia problemu jest złożona i zwykle wywołana przez kilka czynników.

Do najczęstszych przyczyn ścierania zębów zaliczamy:

Ze względu na złożone podłoże ścierania zębów, leczenie wymaga podejścia wielospecjalistycznego. Przeważnie jest to leczenie zespołowe, złożone z kilku etapów:

Jakie są konsekwencje nieleczenia startych zębów?

Ścieranie zębów jest długim i powolnym procesem, który początkowo jest niezauważalny dla Pacjentów. Dopiero bardziej zaawansowana utrata tkanek twardych zęba zaczyna być dostrzegalna i problematyczna. Kształt zębów zaczyna się robić coraz bardziej kwadratowy, na skutek zmniejszenia ich wysokości. Pociąga to za sobą negatywne zmiany w rysach twarzy, która staje się krótsza i bardziej rozbudowana. Równocześnie zaczyna pojawiać się nadwrażliwość zębów, spowodowana starciem szkliwa i odsłonięciem unerwionej części zęba, czyli zębiny. W bardziej zaawansowanych stadiach może nawet dojść do złamania zębów, chorób miazgi, obumarcia zęba czy też dysfunkcji w stawie skroniowo-żuchwowym.

Leczenie uogólnionego starcia zębów prowadzimy, koncentrując się na przyczynach problemu, a nie występujących objawach.

W przypadku wyleczenia startych zębów Pacjent zyskuje szereg zalet, takich jak:

stabilne ułożenie zębów w zgryzie, tzw. stabilna okluzja

zdrowy staw skroniowo-żuchwowy

naturalny, piękny uśmiech

brak nadwrażliwości zębów

harmonijne rysy twarzy

zatrzymanie procesu ścierania zębów

Dlaczego warto wybrać leczenie startych zębów w Panoramie Uśmiechu?

Jesteśmy zespołem specjalistów, który w trosce o dobro swoich Pacjentów nieustannie kształci się i rozwija. Nasza praca jest naszą pasją, a możliwość pomocy Pacjentom daje nam ogromną satysfakcję.  Wielospecjalistyczny charakter naszej placówki pozwala nam na pomoc Pacjentom ze starciem zębów i przeprowadzenie całości procesu leczniczego.

Obecnie dzięki technologii możemy diagnozować i oceniać staw skroniowo-żuchwowy już na pierwszej wizycie konsultacyjnej, wykonując CBCT stawu. Nasi ortodonci pomogą ustawić zęby w odpowiedniej relacji, a nasz protetyk zadba o ich rekonstrukcję.

Jak wygląda proces leczenia startych zębów?

Leczenie starcia zębów to złożony proces, który wymaga odpowiedniej diagnostyki i znalezienia źródła problemu. Podczas konsultacji zbierany jest dokładny wywiad z pacjentem, w którego trakcie zwracamy szczególną uwagę na ogólny stan psychoemocjonalny Pacjenta oraz występujące parafunkcje. Następnie wykonywane jest badanie stomatologiczne, uzupełniane o badanie ortodontyczne, badanie narządu żucia, mięśni oraz stawu skroniowo-żuchwowego. Niezbędnym elementem diagnostyki jest także wykonanie zdjęć radiologicznych. Standardowo wykonywany jest pantomogram, tomografia komputerowa szczęki oraz stawu skroniowo-żuchwowego. Jeśli dojdzie do zniszczenia struktur stawu skroniowo-żuchwowego wymagane jest dodatkowe badanie, jakim jest rezonans magnetyczny stawu skroniowo-żuchwowego.

Następnie lekarze wspólnie analizują zebraną dokumentację i planują postępowanie lecznicze. Ze względu na złożoność problemu starcia zębów, Pacjenci najczęściej wymagają leczenia wielospecjalistycznego, tj.: ortodontycznego, protetycznego, fizjoterapeutycznego czy psychologicznego.

Precyzyjna diagnoza to przewidywalny plan leczenia.

FAQ

najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Odbudowa zwarcia jest ostatnim etapem leczniczym starcia zębów i przeprowadzana jest zawsze po deprogramacji (stabilizacji) stawu skroniowo-żuchwowego. Zęby odbudowywane są po uprzednim zaplanowaniu przez lekarza właściwej relacji zgryzowej. Lekarz, korzystając ze specjalnych szyn transferowych, odbudowuje każdy ząb osobno, przy użyciu materiałów kompozytowych. Cały proces rozkładany jest zwykle na 3-4 kilkugodzinne wizyty.

W mediach społecznościowych coraz większą popularnością cieszy się zabieg tzw. „bondingu”, zwanego inaczej remodelingiem. Jest to nic innego jak odbudowa zębów przy użyciu kompozytu. W naszej klinice nie zajmujemy się jedynie licowaniem zębów w celu poprawy ich koloru i kształtu, ale przywracamy im prawidłową funkcję w zwarciu, czyli podczas procesu żucia. Dążymy do odbudowy ich płaszczyzny w celu poprawy ich funkcji oraz zahamowania dalszego starcia.

Odbudowując zgryz, korzystamy głównie z kompozytu, który dzięki swoim właściwościom adhezyjnym nie wymaga szlifowania. W trakcie nakładania materiału ząb musi być zdrowy, jeśli posiada wypełnienia, to są one weryfikowane pod kątem szczelności. Zarówno przed ortodoncją jak odbudową zwarcia wszystkie zęby muszą być zdrowe.

Szlifowania wymagają jedynie uzupełnienia protetyczne, natomiast przy startych zębach jest ono już z definicji minimalne.

W większości przypadków tak! Odbudowanie jednego lub kilku zębów na wysokość wiąże się z rozkontaktowaniem zębów pozostałych. Niektóre zęby będą wymagały dużej odbudowy, inne niewielkiej, a zdarza się, że wcale. O tym, ile zębów zostanie odbudowanych, decyduje symulacja wykonana przez doświadczonego technika.

Nie, używamy także ceramiki. Polecamy ją Pacjentom ze starciem obejmującym zwłaszcza zęby w odcinku przednim. Uzupełnienia porcelanowe charakteryzują się dużo lepszą estetyką niż kompozytowe.

Kompozyt cechuje łatwość pracy i ewentualnych napraw. Matryce do odbudowy naszych Pacjentów przechowujemy, dlatego ewentualne naprawy jesteśmy w stanie wykonać od ręki.

Poznaj naszych ekspertów od leczenia startych zębów!

KRZYSZTOF SKAŁBANIA

lekarz dentysta
specjalista protetyki stomatologicznej chirurg, implantolog

Bożena Przybysz

lekarz stomatolog
specjalista ortodoncji,
koordynowanie leczenia zespołowego

MAŁGORZATA SKAŁBANIA

lekarz dentysta
specjalista periodontologii,
ortodoncja

Starte zęby, to nie tylko efekt wizualny, a tak naprawdę wiele czynników, potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia.