Implantologia

Czym zajmuje się implantologia oraz implantoprotetyka?

Implantologia oraz implantoprotetyka to dziedzina stomatologii, która zajmuje się odtworzeniem brakujących zębów. Jest bardzo dobrą praktykowaną formą uzupełnień braków zębowych. Dzięki całkowitej integracji z kością, uzupełnienia na implantach oddają znakomitą estetykę oraz komfort posiadania własnego zęba.

Z czego składa się budowa implantu zęba?

Implant jest złożony z małego, tytanowego elementu osadzonego w kości oraz korony na łączniku. Implanty mogą uzupełnić brak pojedynczego zęba, jak również kilku zębów, kiedy to wykonywane są mosty na implantach. Są one też doskonałym rozwiązaniem dla Pacjentów bezzębnych, u których wprowadzenie tylko 4 implantów pozwala na odbudowę całego łuku zębowego.

Precyzyjne planowanie i stosowane technologie dają nam możliwość uzupełniać braki zębów natychmiastowo (w dniu usunięcia zęba), jak i po wielu latach od utraty własnych zębów.

W naszym gabinecie stosujemy implanty niemieckiej marki ICX, zapewniającej wiele rozwiązań protetycznych. Dzięki zastosowaniu technologii prac przykręcanych możliwe jest ich użytkowanie przez lata.

Dlaczego należy uzupełniać braki zębowe?

Braki zębowe są powodem wielu zaburzeń, nie tylko funkcjonalnych, ale także estetycznych, co znacząco przekłada się na codzienne samopoczucie i komfort życia.

Utrata nawet pojedynczego zęba niesie za sobą nieodwracalne konsekwencje w jamie ustnej. Kość w miejscu brakującego zęba zaczyna powoli zanikać, a pozostałe zęby stają się przeciążone oraz zmieniają swoje położenie.

Usunięty ząb należy odbudować jak najszybciej! Zanikająca kość generuje problem przy implantacji w przyszłości, a zwlekanie z zabiegiem może skutkować koniecznością wykonania dodatkowego zabiegu augmentacyjnego, służącego odbudowie kości.

Dlaczego odbudowa na implancie jest najlepszą dostępną formą uzupełnienia braku zębowego?

Jak wygląda przebieg leczenia implantologicznego w Panoramie Uśmiechu?

Leczenie implantoprotetyczne składa się z dwóch etapów – chirurgicznego, czyli wprowadzenia implantu, oraz protetycznego (odbudowa koroną na implancie), który następuje 3-6 miesięcy później.

Wizytę stomatologiczną zawsze rozpoczynamy od rozmowy z Pacjentem, który wyczula nas na swoje potrzeby. Następnie przeprowadzamy badanie jamy ustnej i diagnostykę radiologiczną. W przypadku implantologii konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej (CBCT). Trójwymiarowy obraz kości pozwala nam dokładnie ocenić miejsce przyszłej implantacji. Zaprojektowanie toru wprowadzania oraz dobranie odpowiedniego rozmiaru implantu jest kluczowe przy planowaniu zabiegu chirurgicznego. Po zaplanowaniu zabiegu lekarz przedstawia możliwości leczenia oraz kosztorys.

W przypadkach, gdzie warunki kostne są kompromisowe i zachodzi konieczność ich poprawy, leczenie implantoprotetyczne może się wydłużyć o konieczny zabieg regeneracyjny kości. W zależności od sytuacji klinicznej Pacjenta wykonujemy taki zabieg odpowiednio wcześniej lub łączymy go z wprowadzaniem implantów.

Implant zęba jest jednym z lepszych sposobów odbudowy utraconego uzębienia!

FAQ

najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Nie, zabiegi implantacji przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym, które eliminuje uczucie bólu w trakcie zabiegu.

Tak, zabiegi implantologiczne zawsze odbywają się w osłonie antybiotykowej.

Tak, natomiast zabiegi augmentacyjne, szczególnie obejmujące swoim zakresem zatokę szczękową, wykluczają latanie przez okres przynajmniej 14 dni po zabiegu.

O implanty należy dbać tak samo, jak o własne zęby.  Przy szczotkowaniu zębów, należy myć je tak samo, jak własne zęby oraz nitkować przestrzenie międzyzębowe. Ponadto, co 6-12 miesięcy wskazany jest zabieg higienizacji w gabinecie stomatologicznym.

Poznaj naszego eksperta od leczenia implantologicznego!

Dr Krzysztof Skałbania. Doktor poza specjalizacją z protetyki stomatologicznej posiada także certyfikat umiejętności implantologa przyznaną przez Dental Skills Institute.

Wiedzę w zakresie implantologii i regeneracji tkanek zdobywał i poszerzał na licznych kursach i szkoleniach krajowych i zagranicznych.

KRZYSZTOF SKAŁBANIA

lekarz dentysta specjalista protetyki, stomatologicznej chirurg, implantolog

Implantoprotetyka – nowy wymiar uśmiechu​