Panorama Uśmiechu

     09-410 Płock

ul. Batalionu Parasol 2

      

+48 24 365 95 65

Leczenie ortodontyczne- pierwsze wizyty

W poniższym artykule opisujemy jak wyglądają początki leczenia ortodontycznego, od pierwszej wizyty diagnostycznej aż po założenie aparatu. Warto wiedzieć, że aparat ortodontyczny nie zostanie założony od razu na pierwszej wizycie! Zanim jeszcze zostanie rozpoczęte leczenie ortodontyczne, niezbędne są wizyty diagnostyczne i przygotowawcze, które pozwolą na zbadanie pacjenta, zebranie dokumentacji i wybór właściwej metody leczenia. Pozwolą one również na wzajemne poznanie się lekarza i pacjenta oraz dadzą czas na rozmowę na temat leczenia i ustalenie najwłaściwszej dla pacjenta metody.

PIERWSZA WIZYTA

Pierwsza wizyta jest kluczowa i jest jedną z najważniejszych wizyt podczas leczenia ortodontycznego. Podczas niej lekarz skupia się na rozmowie z pacjentem, ocenie wady zgryzu oraz konieczności leczenia. Lekarz badając pacjenta ocenia nie tylko zgryz -do prawidłowej diagnostyki konieczne jest całościowe spojrzenie na pacjenta -na postawę ciała, ewentualne nawyki i dysfunkcje (jak ssanie palca, oddychanie przez usta w nocy, zaciskanie zębów). Podczas rozmowy bardzo istotne dla lekarza jest wychwycenie głównego problemu pacjenta oraz informacja czy w rodzinie również występują podobne wady zgryzu.

Bardzo ważne, aby na konsultację zjawić się ze zdrowymi zębami, wyleczonymi z próchnicy. Dopóki zęby nie będą wyleczone i wolne od próchnicy, leczenie ortodontyczne jest przeciwwskazane i nie może być rozpoczęte.

Jeśli po zbadaniu pacjenta lekarz stwierdzi, że wada zgryzu wymaga leczenia i kwalifikuje pacjenta do noszenia aparatu, potrzebne będzie poszerzenie diagnostyki o:

  • zdjęcie pantomograficzne -rodzaj zdjęcia rentgenowskiego przedstawiającego wszystkie zęby, szczękę, żuchwę oraz staw skroniowo-żuchwowy. Jest to podstawowe zdjęcie przeglądowe, wykonywane rutynowo w gabinetach. Na jego podstawie lekarz uzyskuje między innymi informacje na temat stanu uzębienia, takie jak: stan zębów (próchnica, stan po leczeniu kanałowym), ilość zębów, obecność zębów zatrzymanych, dodatkowych czy brak zawiązków,

  • zdjęcie cefalometryczne (tele) -zdjęcie boczne głowy, które obrazuje wzajemne relacje szczęki, żuchwy i podstawy czaszki. Na jego podstawie lekarz może ocenić profil pacjenta, tendencje wzrostowe szczęk oraz dokonać pomiarów niezbędnych do zaplanowania leczenia,

  • zdjęcia wewnątrz- i zewnątrzustne -pozwalają na dokładniejszą analizę tkanek miękkich oraz są pomocne do oceny postępów podczas leczenia,
  • modele diagnostyczne -wykonane z gipsu modele to replika czy też odlew uzębienia pacjenta. Modele idealnie odwzorowują zgryz i uzębienie pozwalając na dokładne prześledzenie położenia i rotacji zębów. Są niezbędne do zaplanowania leczenia.

Całość diagnostyki jest wykonywana w naszym gabinecie, z wyjątkiem zdjęcia cefalometrycznego, na które zostanie wydane skierowanie.

Lekarz na pierwszej wizycie informuje pacjenta o rodzaju wady zgryzu oraz udziela informacji o leczeniu ortodontycznym. Najczęściej przedstawia wstępny plan leczenia lub też różne warianty leczenia, dając pacjentowi czas na przemyślenie i podjęcie decyzji.

Pacjentów leczonych ortodontycznie w przeszłości w innym gabinecie, zainteresowanych ponownym leczeniem, prosimy o przyniesienie na wizytę całości posiadanej dokumentacji sprzed pierwszego leczenia (modele, zdjęcia).

DRUGA WIZYTA

Szczegółowa analiza wady i opis planu leczenia są możliwe dopiero po dokładnej analizie danych i informacji zebranych na pierwszej wizycie. Dlatego też przy drugim spotkaniu z pacjentem lekarz udziela szczegółowych informacji odnośnie do odpowiedniego dla pacjenta aparatu, wspomagając się pokazowymi modelami i schematami. Lekarz wyjaśnia metodę leczenia i działanie aparatu, informuje o niedogodnościach związanych z leczeniem ortodontycznym oraz o ryzyku powikłań przy nieprzestrzeganiu zaleceń. Przedstawia również harmonogram wizyt oraz planowany kosztorys leczenia. Należy pamiętać, że leczenie ortodontyczne jest leczeniem specyficznym, trwającym bardzo długo, a także wymagającym bardzo dobrej współpracy pomiędzy pacjentem a lekarzem. Decyzja o podjęciu leczenia musi być przemyślana i rozsądna.

KOLEJNE WIZYTY -HIGIENIZACJA I ROZPOCZĘCIE LECZENIA

Po zaakceptowaniu przez pacjenta przedstawionego planu leczenia można zacząć leczenie ortodontyczne. W przypadku leczenia aparatami stałymi, kolejnym etapem jest wizyta u higienistki, która zapozna pacjenta z zasadami higieny jamy ustnej, wykona instruktaż technik szczotkowania oraz zaleci szczoteczki odpowiednie dla pacjentów ortodontycznych. Następna wizyta, zwykle po tygodniowym odstępie, to już założenie aparatu i właściwe rozpoczęcie leczenia ortodontycznego.

Comments are closed.